Оптимізація Оргструктури і Управління

підвищення безпеки і ефективності вашого бізнесу

оптимізація оргструктури і системи управління

Суть проекту і очікуваний Результат:

Оптимізація Організаційної Структури - це грамотний розподіл функціоналу (робіт) між працівниками підприємства.

При проектуванні оргструктури враховуються:

правила безпеки бізнесу

правила системного управління

етап розвитку компанії та її "історичні" особливості - кваліфікація і характеристики конкретних людей та інше...

Оптимізація Системи Управління - це впровадження сучасних технологій управління (і відповідне навчання керівників).

При оптимізації системи управління застосовуються:

технології управління процесами - стандартизація, регламентація, KPI...

технології управління проектами (управління змінами, управління розвитком)...

технології управління персоналом - як окремими людьми...  як групами - колективами, командами...  як ресурсом...

Очікувані Результати - що ви отримаєте:

Ефективне Підприємство - добре керовану систему виробництва і продажі конкурентоспроможного продукту.

Команду Професійних Керівників - кваліфікованих, вмотивованих, з прагматичним управлінським світоглядом і навиками управління.

Можливість Розвитку - розширення, тиражування, диверсифікація... 

Перелік основних робіт проекту:

1. Діагностика і Аналіз. Визначення Цілей і Планування Проекту

Діагностика і аналіз бізнес-моделі і оргструктури - визначення недоліків і перспектив розвитку

Діагностика персоналу (керівників і ключових робітників) - визначення стану і потенціалу людських ресурсів

Визначення реальних Цілей і Планування Проекту (конкретних дій з оптимізації підприємства)

2. Реалізація Проекту - виконання плану оптимізації

Оптимізація оргструктури - перерозподіл функціоналу (якщо це необхідно), прописання і чітка організація робочих процесів (керівників і ключових робітників (маркетинг, продажі, закупки і логістика))

Мотивування, навчання і атестація персоналу

Практичне впровадження змін і закріплення навиків - управління і робота за новими технологіями

3. Оцінка Результатів

Орієнтовна тривалість проекту:  від 120 до 360 днів для компанії з кількістю персоналу ~ 50-150 людей.

Детальний План і Бюджет розробляється окремо для кожного проекту

Задай питання: +38 050 513 52 73

Ваше Ім'я:  
Ваш e-mail:  
Ваше питання: