Система Забезпечення Персоналом

корпоративна система рекрутингу і система навчання персоналу

Суть проекту і очікуваний Результат:

оптимізація оргструктури і системи управління

Корпоративна Система Забезпечення Персоналом створюється для того, щоб своєчасно і в повному обсязі забезпечити компанію персоналом потрібної кваліфікації і мотивації.

Система Забезпечення Персоналом складається з Системи Рекрутингу і Системи Навчання Персоналу

Очікувані Результати - що ви отримаєте:

Корпоративну систему своєчасного забезпечення компанії персоналом потрібної кваліфікації і мотивації

Імідж компанії привабливого роботодавця - HR-Brand

Можливість працювати планово і розвиватися - розширятися, тиражуватися, диверсифікувати...

Перелік основних робіт проекту:

1. Створення Іміджу Привабливого Роботодавця

Оптимізація корпоративної культури і системи мотивації

Створення каналів комунікації та HR-branding

Планування активності компанії на ринку праці

2. Організація Системи Рекрутингу 

Прописання регламентів, робочих процесів і технологій рекрутингу - визначення потреби в персоналі, визнечення вимог і характеристик, замовлення, пошук, відбір...

Навчання рекрутера

Планування рекрутингу

3. Організація Системи Навчання Персоналу

Навчання на різних етапах роботи в компанії:  навчання кандидатів на етапі відбору, навчання в період випробувального терміну, підвищення кваліфікації (та/або перекваліфікація) працівників

Навчання різних категорій працівників: навчання керівників, навчання фахівців...

Оптимізація форм і методів навчання:
- дистанційне навчання і on-line тестування
- тренінги (своїми ресурсами та залученими тренерами)
- навчання на робочих місцях (наставництво та коучинг)

Контроль навчання і оцінка результатів. Атестація

Заохочення і пропаганда навчання

Регламентація і прописання робочих процесів. Навчання менеджера з навчання

Планування - кого, чому, як і коли вчити

Розробка навчальних матеріалів і наповнення сайту дистанційного навчання - тексти, схеми, малюнки, відео, контрольні питання і тести... 

4. Організація Відділу Персоналу*

Комплектація штату відділу персоналу і розподіл функціоналу

Навчання директора (менеджера) з персоналу

Навчання працівників відділу персоналу

* Орієнтовна кількість працівників відділу персоналу для невеликих підприємств (~100 робітників) - 2 чоловіка - рекрутер і менеджер з навчання персоналу. 
У малих підприємств штатних рекрутерів і менеджерів з персоналу немає - їх функціонал розподіляється між існуючими працівниками.

Орієнтовна тривалість проекту:  від 90 до 360 днів.

Детальний План і Бюджет розробляється для кожного проекту окремо

Задай питання: +38 050 513 52 73

Ваше Ім'я:  
Ваш e-mail:  
Ваше питання: